De Voedselapotheek

Samen met initiatiefnemers Naomi Jansen en Dalila Sayd heb ik gewerkt aan de eerste fase van het neerzetten van het concept ‘De Voedselapotheek‘. Een totaalaanpak waarin met bewoners, voedselaanbieders en zorgorganisaties gewerkt wordt aan een gezond voedsellandschap. Mijn rol in het project was te bekijken hoe we de aansluiting van de agrarische sector – de voedselproducenten – op dit concept konden realiseren. De voedselapotheek werkt vanuit een wijkaanpak, waarbij we zijn gestart in 2 wijken, in Amersfoort en Cuijk.