Taskforce Korte Keten

In 2017 heb ik samen met een aantal andere ondernemers het initiatief genomen tot een overkoepelend samenwerkingsorgaan, om meer kennisdeling en samenwerking in de korte keten te realiseren. In 2019 heeft toenmalig minister van Landbouw – Carola Schouten – de Taskforce Korte Keten (TKK) aangewezen als de leidinggevende organisatie op het gebied van korte voedselketens in Nederland. Vanuit de TKK hebben we onder andere de succesvolle landelijke campagne Support Your Locals uitgerold, is er in 2021 het adviesrapport Nationale Samenwerking Korte Keten uitgebracht voor het rijk en provincies en hebben we een landelijk netwerk van korte keten ondernemers opgebouwd. Vanaf 2022 werk ik in opdracht van de TKK aan het EU-project COREnet, waarmee we het adviesnetwerk rondom korte ketens willen verbeteren.