Groen Kennisnet – WUR / LNV

Groen Kennisnet is het kennisplatform van de groene sector. Een enorme kennisdatabase is de basis van waaruit het onderwijs, de overheid en de ondernemers in de groen-blauwe sector bediend worden.

Groen Kennisnet stond in 2021 voor een transitie naar een volgende fase, met een nieuwe uitstraling en gebruikersinterface. Parallel aan deze ontwikkeling lag er de opgave om het bedrijfsleven (lees: sectororganisaties in de agrarische sector) aan te sluiten op Groen Kennisnet. Hiervoor heb ik een nieuw businessmodel opgesteld en aanbevelingen tot implementatie gedaan, in samenwerking met het ministerie, partnerorganisaties en het team van Groen Kennisnet.