De Boeren Academie is hét opleidingsplatform voor de agrarische sector. Boeren kunnen hier 24/7, vanaf iedere plek en op ieder moment, kennis opdoen over nieuwe verdienmodellen via opleidingen en trainingen.

Deze online leerplek ontwikkel ik in samenwerking met diverse partners en met ondersteuning van het ministerie van LNV. Kijk voor meer info op www.deboerenacademie.nl.